CANSA Relay For Life

Celebrate
Remember
Fight Back

The responsibility rests with patients to contact CANSA for assistance. Read more...

Vredenburg Relay For Life Dankie-sê Funksie

Die spesiale funksie het op die 19de April 2011 by Laerskool Vredenburg plaasgevind. Hester Smit, Gretchen Minaar en Zone Koördineerder, Susan Breytenbach van KANSA, het die geleentheid bygewoon. 44 Spankapteine en die Relay For Life Kommittee is na die geleentheid genooi.

Hester het almal verwelkom waarna Nicoleen Schoeman met ‘n voorlesing geopen het. Daarna is Susan aan die woord gestel om te vertel van Relay en wat ons met die geld maak wat ons insamel met ons projekte. Hester het amal hartlik bedank vir hul deelname aan die afgelope Relay en vir dir bedrag van R76 341.25 wat ingesamel is. ‘n Sertifikaat en geskenk sakkies is aan elke komitee lid en span kaptein oorhandig.

KANSA Navrae

Algemene navrae oor KANSA en Relay For Life navrae in die Vredenburg omgewing kan aan Lisna Hugo, epos: lhugo@cansa.org.za gerig word.


Do you have a question?

Ask CANSA

Book a counselling session

CANSA Tele Counselling